Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
CÔNG TY VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Sáng 21/04/2017, tại Tòa nhà VCN, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Công ty cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2016

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN  TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Sáng 24/09/2016, tại Tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Công ty cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 95
Tổng cộng: 1.621.223
Thiết kế và phát triển: SweetSoft