Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CHÀO GIÁ: CUNG CẤP LẮP ĐẶT BỂ INOX CHỨA NƯỚC TRÊN MÁI CHUNG CƯ CT3 VĨNH ĐIỀM TRUNG

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bể inox chứa nước trên mái

Công trình: Chung cư CT3 - Dự án: KĐT Vĩnh Điềm Trung

Kính gửi:  Quý Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Chủ đầu tư Công trình Chung cư CT3, Dự án Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt bể inox chứa nước trên mái” theo hình thức chào giá cạnh tranh:

1. Phạm vi công việc

- Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và thi công hoàn thiện hệ thống bể inox trên mái thuộc Công trình Chung cư CT3, Dự án Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Công trình: Chung cư CT3

- Dự án: Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Khối lượng

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế công trình kết hợp với bản vẽ Chủ đầu tư phát hành để rà soát và đề xuất phương án thiết kế phù hợp hơn (nếu có), bổ sung các bản vẽ triển khai thi công chi tiết để đảm bảo thi công đạt chất lượng và hiệu quả trong quá trình vận hành sử dụng.

- Khối lượng mời thầu là khối lượng tạm tính. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát bản vẽ và bóc tách, tính toán lại khối lượng đầy đủ và chào giá cụ thể cho từng công việc trên cơ sở Bản vẽ thiết kế của Chủ đầu tư và phương án Nhà thầu đề xuất.

- Khối lượng tính toán của Nhà thầu là cơ sở để ký kết Hợp đồng, khối lượng thanh toán giai đoạn trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ là khối lượng thực tế được nghiệm thu nhưng không vượt quá khối lượng Hợp đồng.

- Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu đưa ra phương án, giải pháp khác tối ưu hơn (nếu có) và đảm bảo theo các quy định hiện hành, làm thành một phương án chào riêng để xem xét (ngoài phương án chào giá bể nước lắp ghép theo bản vẽ thiết kế, đề nghị nhà thầu chào thêm phương án bể nước dạng bồn tròn, nằm ngang).

- Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại mục 6.3 “Điều chỉnh hợp đồng”. Toàn bộ các nội dung công việc còn lại có liên quan thuộc phạm vi gói thầu đều được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện (Cho dù Nhà thầu không tính khối lượng trong Hồ sơ chào giá);

- Nhà thầu có thể khảo sát mặt bằng hiện trạng tại địa chỉ trên. Liên hệ với đầu mối thông tin của Ban QLDA theo số điện thoại: 0356 868 868.

3. Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị

- Toàn bộ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và các hồ sơ hải quan rõ ràng đối với hàng nhập khẩu; Chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng đối với vật tư, vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước; Chứng nhận hợp quy (nếu Quy chuẩn bắt buộc) và phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;

- Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị thứ 3 kiểm tra, kiểm định lại chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị, sản phẩm hoàn thiện tại mọi thời điểm. Chi phí kiểm tra do Chủ đầu tư chi trả nếu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu.

4. Yêu cầu bắt buộc về năng lực thực tế

- Có đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực phù hợp;

- Đã từng thi công xây dựng các công trình có tính chất, quy mô tương tự và đảm bảo:

+ Đã hoặc đang thực hiện 02 Hợp đồng có Quy mô giá trị tối thiểu 70% giá trị gói thầu; hoặc

+ Đã hoặc đang thực hiện 02 Hợp đồng có Tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị gói thầu.

+ Yêu cầu: Bản công chứng (Hợp đồng và 1 trong các tài liệu sau: Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Hóa đơn VAT thể hiện giá trị đã thực hiện).

5. Yêu cầu của Hồ sơ chào giá

5.1 Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ phô tô (có niêm phong);

5.2 Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ năng lực: Bao gồm đăng ký kinh doanh; Hợp đồng và các tài liệu liên quan thể hiện tính chất, quy mô tương tự của các gói thầu mà nhà thầu đã thực hiện;

- Thuyết minh thi công và Bản vẽ biện pháp thi công tổng thể, bản vẽ thi công điển hình;

- Tiến độ thi công tổng thể: Trong đó bao gồm tiến độ thi công cho các hạng mục chính; Kế hoạch huy động nhân lực; Kế hoạch cung cấp vật tư, thiết bị chính;

- Danh sách cán bộ chủ chốt tham gia Gói thầu, kèm bằng cấp, chứng chỉ chứng minh;

- Sơ đồ tổ chức công trường và chức năng nhiệm vụ của từng vị trí chuyên trách kèm theo số lượng nhân sự dự kiến cho các vị trí đó;

- Quy trình Quản lý chất lượng (trong đó nêu rõ kế hoạch, biện pháp, trình tự kiểm soát vật liệu, chất lượng công trình, các biện pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục sai sót, hư hỏng,… trong quá trình thi công);

- Quy trình, biện pháp Bảo hành, bảo trì công trình;

- Hồ sơ Giá trị đề xuất chào giá theo biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm theo thư mời chào giá này, trong đó nêu rõ chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính và nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính;

- Hồ sơ Đề xuất chào giá sẽ không có giá trị nếu Nhà thầu không thực hiện chào giá theo các Biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm, không ghi gõ nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, thiết bị chính;

- Bản mềm hồ sơ:  toàn bộ các file mềm liên quan đến các thành phần về Đơn giá, giá trị,… các bảng diễn giải chi tiết khối lượng được Nhà thầu tính toán, yêu cầu nhà thầu gửi về địa chỉ mail duy nhất ngoctuan@vcn.vn.

5.3 Giá chào thầu

- Giá chào thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:

+ Chi phí chuẩn bị mặt bằng thi công;

+ Chi phí huy động, tập kết và giải thể vật tư, thiết bị, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí điều hành quản lý, chi phí công trường, chi phí các khoản bảo hiểm, chi phí các khoản thuế của Nhà thầu;

+ Chi phí lắp đặt, tháo dỡ, chi phí thí nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị, vật liệu, sản phẩm hoàn thiện;

+ Các chi phí tiện ích công trường (điện, nước, vệ sinh, vận thăng, cẩu tháp,….) để thực hiện toàn bộ các công việc;

+ Các chi phí cần thiết hợp lý khác để thực hiện các toàn bộ các công việc.

6. Một số quy định chung nếu Nhà thầu được lựa chọn ký kết Hợp đồng

6.1 Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Tiến độ thi công: Tối đa 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công nhưng không muộn hơn 31/12/2021.

6.2 Hình thức hợp đồng, thanh toán:

- Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá trong hợp đồng sẽ không bị điều chỉnh bởi biến động giá cả trên thị trường hoặc thay đổi luật hoặc bất kỳ lý do nào khác.

- Giá trị Khối lượng thanh/quyết toán: Là Giá trị khối lượng thực hiện thực tế hoàn thành khối lượng thực tế được các bên nghiệm thu xác nhận nhưng không vượt quá giá trị Hợp đồng, nghĩa là: (i) Nếu khối lượng thực hiện lớn hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng Hợp đồng và; (ii) Nếu khối lượng thực hiện nhỏ hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng thực hiện (ngoại trừ các trường hợp ghi trong mục 6.3 dưới đây).

6.3 Điều chỉnh Hợp đồng:

- Bổ sung thêm phạm vi công cần thiết khác ngoài công việc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế  thi công được duyệt; hoặc

- Thay đổi thiết kế (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt của công trình; hoặc

- Thay đổi chủng loại vật liệu (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với yêu cầu của Công trình.

6.4 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05% Giá trị Hợp đồng;

6.5 Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng và thu hồi tạm ứng

- Tạm ứng: 30% giá trị Hợp đồng trước thuế.

- Bảo lãnh tạm ứng: Tương đương giá trị tạm ứng;

- Thu hồi tạm ứng: Khoản tiền tạm ứng sẽ được Bên nhận thầu hoàn trả dần cho Bên giao thầu qua các Đợt thanh toán với mức thu hồi của từng đợt theo giá trị tương ứng với tỷ lệ tạm ứng Hợp đồng nhân với Giá trị khối lượng hoàn thành của đợt đề nghị thanh toán và được Bên giao thầu thu hồi hết khi Bên nhận thầu thanh toán đạt 80% Giá trị Hợp đồng.

6.6 Thời gian bảo hành, bảo lãnh bảo hành

- Bảo hành: 24 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng;

- Giá trị bảo hành: Tương đương 05% giá trị Quyết toán;

- Bảo lãnh bảo hành: Tương đương giá trị bảo hành.

Các thông tin khác liên quan đến nội dung của Hợp đồng sẽ được thương thảo chi tiết khi đàm phán Hợp đồng.

7. Tiếp nhận và phản hồi thông tin

- Trong trường hợp Nhà thầu cần làm rõ các hồ sơ trên thì gửi phản hồi bằng văn bản hoặc qua email ngoctuan@vcn.vn cho Chủ đầu tư trước thời điểm 17h00’ ngày 18/05/2021;

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: Quý Công ty nộp hồ sơ đề xuất chào giá theo biểu mẫu của hồ sơ chào giá cạnh tranh qua Email: ngoctuan@vcn.vn trước thời điểm 17h00’ ngày 20/05/2021 và nộp Hồ sơ bản cứng trực tiếp (hoặc gửi qua đường Bưu điện) đến địa chỉ: Ban QLDA, Tầng 16 - Tòa nhà VCN Tower, Số 02- Đường Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh trước thời điểm 17h00’ ngày 22/05/2021 (Người liên hệ: Nguyễn Văn Tiến - Phòng Quản lý kinh tế, Điện thoại: 0904 879 895). Sau thời điểm trên chúng tôi không nhận báo giá của Nhà thầu theo bất cứ hình thức nào.

Rất mong sự quan tâm, tham gia chào giá của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đấu thầu - chào giá
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 127
Tổng cộng: 4.128.910
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>