Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CHÀO GIÁ: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ỐP, LÁT ĐÁ TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ NHÂN TẠO CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CT3 KHU ĐÔ THỊ VĨNH ĐIỀM TRUNG

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Gói thầu: Cung cấp và thi công ốp, lát đá tự nhiên và đá nhân tạo

Công trình chung cư CT3, Dự án Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Tp Nha Trang

Kính gửi:  Quý Công ty

       Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Chủ đầu tư Công trình Chung cư CT3, Dự án Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và thi công ốp, lát đá tự nhiên và đá nhân tạo” theo hình thức chào giá cạnh tranh:

1. Phạm vi công việc

- Gói thầu: Cung cấp và thi công ốp, lát đá tự nhiên và đá nhân tạo

- Công trình: Chung cư CT3  

- Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Khối lượng

- Chủ đầu tư gửi kèm tiên lượng mời chào giá để Nhà thầu tham khảo; Khối lượng mời thầu là khối lượng tạm tính trên cơ sở Bản vẽ thiết kế của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát bản vẽ, tính toán lại khối lượng đầy đủ và chào giá đầy đủ những công việc còn chưa có trong khối lượng mời thầu (nếu có).

- Khối lượng tính toán của Nhà thầu là cơ sở để ký kết Hợp đồng, khối lượng thanh toán giai đoạn trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ là khối lượng thực tế được nghiệm thu nhưng không vượt quá khối lượng Hợp đồng.

- Nhà thầu có thể khảo sát mặt bằng hiện trạng tại địa chỉ trên. Liên hệ với đầu mối thông tin của Ban QLDA theo số điện thoại: 0356 868 868.

3. Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị

- Toàn bộ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và các hồ sơ hải quan rõ ràng đối với hàng nhập khẩu; Chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng đối với vật tư, vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước; Chứng nhận hợp quy (nếu Quy chuẩn bắt buộc) và phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;

- Yêu cầu nguồn gốc, chủng loại thiết bị kèm theo: theo BOQ đính kèm

- Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị thứ 3 kiểm tra, kiểm định lại chất lượng thiết bị, sản phẩm hoàn thiện tại mọi thời điểm. Chi phí kiểm tra do Chủ đầu tư chi trả nếu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu.

4. Yêu cầu bắt buộc về năng lực thực tế

- Có đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực phù hợp;

- Đã từng cung cấp, lắp đặt các công trình có tính chất, quy mô tương tự và đảm bảo:

  + Trong 3 năm 2018-2020 đã thực hiện ít nhất 03 Hợp đồng có giá trị Hợp đồng không thấp hơn 70% giá trị gói thầu;

  + Yêu cầu: Bản công chứng (Hợp đồng và 1 trong các tài liệu sau: Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Hóa đơn VAT thể hiện giá trị đã thực hiện).

5. Yêu cầu của Hồ sơ chào giá

5.1 Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ phô tô (có niêm phong)

5.2 Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ năng lực: Bao gồm đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán /hoặc được cơ quan thuế xác nhận (có doanh thu bình quân 02 năm gần đây tối thiểu đảm bảo yêu cầu tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015); Năng lực con người; Năng lực thiết bị; Các Hợp đồng có tính chất, quy mô tương tự gói thầu;

- Tiến độ thi công tổng thể: Trong đó đã bao gồm tiến độ thi công cho các hạng mục chính; Kế hoạch huy động nhân lực; Kế hoạch cung cấp vật tư, thiết bị;

- Sơ đồ tổ chức công trường; số lượng nhân sự dự kiến;

- Quy trình Quản lý chất lượng (trong đó nêu rõ kế hoạch, biện pháp, trình tự kiểm soát vật liệu, chất lượng công trình, các biện pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục sai sót, hư hỏng,… trong quá trình thi công);

- Quy trình, biện pháp Bảo hành, bảo trì công trình;

- Hồ sơ Giá trị đề xuất chào giá theo biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm theo thư mời chào giá này, trong đó nêu rõ chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính và nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính;

- Bản mềm hồ sơ: toàn bộ các file mềm liên quan đến các thành phần về Đơn giá, giá trị,… các bảng diễn giải chi tiết khối lượng được Nhà thầu tính toán, yêu cầu nhà thầu gửi về địa chỉ mail duy nhất ngoctuan@vcn.vn;

5.3 Giá chào thầu

- Giá chào thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:

  + Chi phí chuẩn bị mặt bằng thi công;

  + Chi phí liên quan đến vật tư, thiết bị, nhân công, máy thi công;

  + Chi phí điều hành quản lý; Chi phí các khoản thuế của Nhà thầu;

  + Chi phí kiểm định chất lượng thiết bị, vật tư;

  + Chi phí tiện ích công trường (điện, nước, vệ sinh,….);

  + Chi phí cần thiết hợp lý khác để thực hiện các toàn bộ các công việc.

6. Một số quy định chung nếu Nhà thầu được lựa chọn ký kết Hợp đồng

6.1 Thời gian thực hiện hợp đồng

- Tiến độ thi công: Theo tiến độ thi công công trình kể từ ngày bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công, tối đa 04 tháng (không chậm quá ngày 30/4/2022).

6.2 Hình thức hợp đồng, thanh toán

- Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá trong hợp đồng sẽ không bị điều chỉnh bởi biến động giá cả trên thị trường hoặc thay đổi luật hoặc bất kỳ lý do nào khác.

- Giá trị Khối lượng thanh/quyết toán: Là Giá trị khối lượng thực hiện thực tế được các bên nghiệm thu xác nhận nhưng không vượt quá giá trị Hợp đồng, nghĩa là: (i) Nếu khối lượng thực hiện lớn hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng Hợp đồng và; (ii) Nếu khối lượng thực hiện nhỏ hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng thực hiện (ngoại trừ các trường hợp ghi trong mục 6.3 dưới đây).

6.3 Điều chỉnh Hợp đồng

- Bổ sung thêm phạm vi công việc cần thiết khác ngoài công việc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; hoặc

- Thay đổi thiết kế (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt (Bản vẽ chào giá) của công trình; hoặc

- Thay đổi chủng loại vật liệu (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với yêu cầu của Công trình.

6.4 Bảo đảm thực hiện Hợp đồng

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05% Giá trị Hợp đồng;

6.5 Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng và thu hồi tạm ứng

- Tạm ứng: 30% giá trị Hợp đồng sau thuế (Yêu cầu Nhà thầu xuất Hóa đơn VAT có giá trị tương ứng)

- Bảo lãnh tạm ứng: Tương đương giá trị tạm ứng;

- Thu hồi tạm ứng: Khoản tiền tạm ứng sẽ được Bên nhận thầu hoàn trả dần cho Bên giao thầu qua các Đợt thanh toán với mức thu hồi của từng đợt theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ tạm ứng Hợp đồng nhân với Giá trị khối lượng thực hiện của Bên nhận thầu trong đợt thanh toán đó và được Bên giao thầu thu hồi hết khi Bên nhận thầu thanh toán đạt 85% Giá trị Hợp đồng.

6.6 Thời gian bảo hành, bảo lãnh bảo hành

- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Giá trị bảo hành: Tương đương 5% giá trị Quyết toán

- Bảo lãnh bảo hành: Tương đương giá trị bảo hành.

- Các thông tin khác liên quan đến nội dung của Hợp đồng sẽ được thương thảo chi tiết khi đàm phán Hợp đồng.

7. Tiếp nhận và phản hồi thông tin

- Trong trường hợp Nhà thầu cần làm rõ các hồ sơ trên thì gửi phản hồi bằng văn bản hoặc qua email ngoctuan@vcn.vn cho Chủ đầu tư trước thời điểm 17h00’ ngày 24/06/2021.

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: Quý Công ty nộp hồ sơ đề xuất chào giá theo biểu mẫu của hồ sơ chào giá cạnh tranh qua Email: ngoctuan@vcn.vn trước thời điểm 17h00’ ngày 25/06/2021 và nộp Hồ sơ bản cứng trực tiếp (hoặc qua đường Bưu điện) đến địa chỉ: Ban QLDA, Tầng 16 - Tòa nhà VCN Tower, Số 02- Đường Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh trước thời điểm 17h00’ ngày 29/05/2021 (Người liên hệ: Lê Thị Mai Liên - Phòng Quản lý kinh tế, Điện thoại: 0972 207 450). Sau thời điểm trên chúng tôi không nhận báo giá của Nhà thầu theo bất cứ hình thức nào.

Rất mong sự quan tâm, tham gia chào giá của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đấu thầu - chào giá
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 84
Tổng cộng: 4.128.947
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>